WKO-installatie

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame techniek die energie uit de bodem wint. WKO maakt gebruik van de warmte die van nature aanwezig is in onze bodem. Er zijn twee WKO-systemen waarmee de natuurlijke energie in de bodem kan worden benut, namelijk open en gesloten systemen.

Open WKO-systemen

Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater onttrokken en opgewarmd grondwater na gebruik terug in de bodem geïnfiltreerd. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. Hierbij is sprake van een verplaatsing van grondwater. De bronnen kunnen op afstand van elkaar liggen of onder elkaar in verschillende watervoerende pakketten. De diepte van de bronnen varieert van 20 tot 300 meter onder het maaiveld.

Gesloten WKO-systemen

Bij gesloten WKO systemen wordt een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in buizen door de bodem geleid. Het water komt niet in direct contact met het grondwater. Er is geen sprake van een actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. De term die veelvuldig voor dit systeem wordt gebruikt is bodemwarmtewisselaar.

Zeer duurzaam energiesysteem

De installatie vergt een investering, maar daarvoor beschikt u over één van de meest duurzame energiebronnen. Het milieu wordt niet belast, onderhoud is zeer beperkt en de prestatie is uiterst stabiel.

Voordelen

  • Lagere energiekosten
  • Vermindering uitstoot CO2
  • Zowel verwarmen als koelen
  • Ruimtebesparing – minder ketels en koelmachines