Terug naar overzicht

GPMT Entrea blij met drones van DKC

GPMT Entrea blij met drones van DKC

GPMT Entrea blij met drones van DKC
De gezinsgerichte psychomotorische therapie (GPMT) van jeugdzorgorganisatie Entrea is verrijkt met twee drones. Een cadeau van DKC waarmee de hulp aan kinderen en gezinnen een bijzondere invulling krijgt.

Wat is GPMT?
In de gezinsgerichte psychomotorische therapie (GPMT) staat het ‘doen’ centraal. Samen sporten, bewegen en spelletjes doen. Speciaal voor kinderen/jeugdigen die het moeilijk vinden om hun gevoelens of gedachten uit te spreken. Via het ‘doen’ wordt gedrag zichtbaar of wordt duidelijker hoe gezinsleden met elkaar omgaan. Door het ‘ervaren’ leren gezinsleden met hun lichaamsbeleving, hun emoties en hun gedrag om te gaan en hierover het gesprek aan te gaan. Door het ‘doen’ krijgen gezinsleden inzicht in elkaar, om van daaruit tot oplossingen en veranderingen te komen.

Verschillende samenstellingen
GPMT is er voor kinderen/jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Afhankelijk van de hulpvraag en het belang van veilig voelen wordt samen afgesproken in welke samenstelling de therapie plaatsvindt:
- Het kind/de jeugdige komt alleen en is samen met de therapeut. Er worden aan het therapieproces gesprekken gekoppeld met ouders/verzorgers.
- Het hele gezin komt of enkele leden van het gezin komen.
- Er wordt gestart met het kind/de jeugdige en op een later tijdstip voegen zich meerdere  gezinsleden  toe.

Hoe werkt deze therapie?
De GPMT vindt één keer in de week plaats. Een sessie duurt 45 minuten. Er wordt gebruik gemaakt van sport- en spel activiteiten en lichaamsgerichte oefeningen om een gedragsverandering te weeg te brengen. Dit gebeurt met attributen en materiaal uit de PMT-ruimte. Zo kan samen een balspel gespeeld worden om contact te maken, of een spel met een blinddoek om vertrouwen te krijgen in jezelf en de ander. Ook kan er gebruik gemaakt worden van klimrek of klimwand, hoepels, touwen en trampoline. Of van muziek (klank, ritme). De therapeut gebruikt de manier van bewegen of het samenwerken met de anderen om hierover samen in gesprek te gaan. Hij bespreekt  wat goed gaat en wat anders kan.

Wat kan een drone in de GPMT betekenen?
Een drone kun je besturen waardoor deze gaat vliegen. Met een drone kun je ook dingen vervoeren en verplaatsen. Je overbrugt de ruimte. Het is vooral de drone die we zien en niet (altijd) de persoon die de drone stuurt. Het sturen van de drone is een weergave van de gedachtegang die een ‘bestuurder’ aan de drone meegeeft. De gedachten worden omgezet in handelingen die via de drone zichtbaar worden. Voor kinderen die moeilijk naar hun gedachten en gevoelens kunnen kijken, levert de drone een mogelijkheid op om dit wel te doen. Op een plezierige manier. Over de handelingen die een kind doet met een drone, kan de therapeut in gesprek te gaan. Ze zijn niet te ontkennen, omdat de drone doet wat jij wilt! Kijk maar! De drone vliegt, maar vliegt niet altijd zoals het kind dit wilt. Soms raak je het plafond, soms vliegt deze tegen het raam en soms komt de drone niet hoger dan een meter van de grond. Gedragingen worden zo bewuster doorleeft en de therapeut kan dit weer vertalen naar de wens van het kind om in gedrag en emotie te groeien.

Samen met de belangrijke personen uit het leven van het kind (ouders, opa’s en oma’s, vriendjes) kijkt de therapeut naar een goede afstemming van handelen en aandacht geven, om het kind de emotionele ruimte te geven voor een goede voortgaande ontwikkeling. We zijn dus heel blij met de drones voor onze therapie!

 Felix Hoefnagel
(gezinsgerichte psychomotorisch therapeut bij entrea lindenhout). 

 Drones_-_Entrea_-_DKC

 Niels laat een drone vliegen