Certificeringen

DKC Totaaltechniek staat voor kwaliteit en veiligheid gedurende het volledige proces. Wij willen graag voor iedere werknemer een veilige werkplek ontwikkelen. We stellen dan ook hoge eisen aan arbeidsomstandigheden en de middelen waarmee onze medewerkers, zowel in binnen- als buitenfuncties mee werken.

Ons kwaliteitssysteem is vastgelegd in een kwaliteitshandboek en geïntegreerd in de gehele organisatie. De verantwoordelijkheid van de kwaliteit, arbo en het milieu ligt in handen van onze KAM-coördinator. Hij rapporteert rechtstreeks aan de directie, doet voorstellen voor verbetering, is verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe richtlijnen en houdt zich bezig met de veiligheid binnen de organisatie.

Er is voor DKC installatietechniek BV een onderzoek uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers met als werktitel:

“Voorkom werkstress en werk veilig”.

Veilig werken is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze cultuur en in onze denkwijze. Voor ons is het belangrijk dat alle technische installaties goed werken zowel nu als in de toekomst. Het belang van inspecties wordt vaak onderschat bij verschillende organisaties. Om de kwaliteit te waarborgen voeren wij regelmatig inspecties en controles uit.

Het kwaliteitssysteem omvat de volgende certificeringen:

Als erkend leerbedrijf van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) staat DKC Totaaltechniek garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. Met deze erkenning willen we aantonen, dat we het belangrijk vinden om te investeren in de toekomst van jongeren. Daarmee óók in onze eigen branche, want goed geschoolde technici zijn schaars tegenwoordig! Tevens tonen we als erkend leerbedrijf aan dat we op een veilige manier werken.

Wij zijn te allen tijde bezig met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheidsnormen. Wij vinden het dan ook belangrijk om onszelf steeds een range hoger te positioneren en hopen dan ook zo snel mogelijk in trede 3 te zitten van de veiligheidsladder.

Wij besteden extra aandacht aan de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de door ons ontworpen en gemaakte installaties. Dit doen wij door onder andere:

  • Verantwoorde omgang met materiaal uit sloop- of montagewerk;
  • Gescheiden afvoer van chemisch afval;
  • Minimaliseren van het autogebruik;
  • Verwerking koudemiddel conform F-gassenprocedure;
  • Verantwoording afleggen over de CO2 footprint van ons bedrijf.