Frisse School Vindingrijk

Frisse School

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Omschrijving werk

Een geheel nieuwe school. Doel was een zo “groen” mogelijke school binnen een taakstellend budget. Hierbij is gebruik gemaakt van een ijsbuffersysteem, met een watervoorraad van 140 m3 in het terrein, absorptiepanelen op het dak en een warmtepomp.

De ventilatielucht wordt middels een kanalensysteem en een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning naar diverse ruimten gebracht. Vloerverwarming als basisverwarming en ruimteregeling d.m.v. temperatuuropnemers en CO2 opnemers per ruimte. Vanaf de presentatie en een principe overeenkomst is in samenspraak met de overige bouwpartners nauw overleg gevoerd om tot een definitief ontwerp te komen.

Aard werkzaamheden

  • Hemelwaterafvoer
  • Warmteopwekking
  • Binnen- en buitenriolering
  • Koud- en warmtapwaterinstallatie
  • Sanitaire installatie
  • Koel-/verwarmingsinstallatie
  • Luchtbehandelingsinstallatie
  • CO2 regeling per lokaal
  • Regelinstallatie voor klimaat en sanitair
  • Brandbestrijdingsinstallatie

Meer weten? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht