Warmteopslag door middel van Seizoensbuffer Kindpark Boekel

Omschrijving werk

Nieuwbouw van een schoolgebouw met verschillende gebruikers, waaronder een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, GGD en bibliotheek.
Het is een duurzaam gebouw waarbij de verwarming van het gebouw volledig met behulp van zonne-energie gerealiseerd is.
Het gebouw heeft een GPR score van 8,7. Deze score is in nauwe samenwerking tussen de bouwteamleden bereikt.

Vloeroppervlak: 2.453 m²

Uitvoering: Augustus 2018 – Mei 2019

Aard werkzaamheden WTB

  • Hemelwaterafvoer
  • Warmteopwekking
  • Binnen- en buitenriolering
  • Koud- en warmtapwaterinstallatie
  • Sanitaire installatie
  • Koel-/verwarmingsinstallatie
  • Luchtbehandelingsinstallatie
  • Regelinstallatie voor klimaat en sanitair
  • Brandbestrijdingsinstallatie

Bouwteam

Het ontwerp van de installatie is in bouwteam gerealiseerd waarbij rekening is gehouden met de vragen van de klant ten aanzien van duurzaamheidsaspecten en budget. Tevens is met de aannemer grote aandacht besteed aan bijvoorbeeld de kierdichtheid van het gebouw, waardoor een energiezuinig gebouw ontstaat.Met de elektricien heeft afstemming plaatsgevonden voor de positie van zonnepanalen, zodat er voldoende ruimte overblijft voor het dakterras. Met de buurt is gekeken naar de posities van de collectoren, zodat deze niet opvallen en geen overlast (schittering) veroorzaken.

Duurzame warmteopwekking zonder ketel of warmtepomp

Het bijzondere aan het pand is dat er geen conventionele warmteopwekker hangt, zoals ketels of warmtepompen, maar dat gebruik gemaakt wordt van zonthermie, welke in de zomer wordt geoogst en langdurig opgeslagen wordt in een geïsoleerde seizoensbuffer van 320 m³ van 90°C. De warmte welke in de zomer wordt gewonnen wordt dan gebruikt voor verwarming van vloerverwarming en naverwarming van de leslokalen.

Duurzame koeling zonder koelmachine

De luchtbehandelingskast wordt aangesloten op een open bron van 10m³/uur en zal in de zomer de inblaaslucht terugkoelen naar 18°C inblaas. In de winter zal de buitenlucht eerst voorverwarmd worden met grondwater van 12°C, waarna het ventilatielucht wordt doormiddel van een warmtewiel naar 18°C. De seizoensbuffer hoeft derhalve alleen maar de naverwarmers in de lokalen en vloerverwarming op te warmen.

Regeling

Het gebouw wordt uitgevoerd met een DDC regeling, waarbij in elk lokaal de temperatuur en de ventilatiecapaciteit kan worden ingesteld. De ventilatiecapaciteit wordt gestuurd op basis van CO2 regeling.

Grijswater

Het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor de spoeling van de toiletten, waardoor het waterverbruik minimaal is.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht